Szansa dla Nas

O projekcie

Projekt: 
 1. Projekt „Szansa dla Nas” jest realizowany w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. Przedmiotem projektu jest realizacja specjalistycznych szkoleń, staży zawodowych (nawiązanie stałej współpracy z pracodawcami z branż elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, stworzenie wspólnego Programu Praktyk) oraz zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik elektronik i technik informatyk, jak również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt.
 3. Projekt realizowany jest w terminie 10.2013 r. – 11.2014 r. dla 100 uczestników (1 uczennica/99 uczniów).
 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Zajęcia dedaktyczne będą realizowane na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku, a staże zawodowe u pracodawców

  DZIAŁANIE

  ROK

  TERMIN REKRUTACJI

  TERMIN REALIZACJI

  2013

  2014

  ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

  Zajęcia dodatkowe:

  Szkolenia specjalistyczne

  ESD

  ---------------

  100

  X.2013

  I.2014

  VI.2014

  IPC

  30

  30

  X.2013

  X.2013

  X.2013

  II.2014

  III.2014

  Oracle

  20

  20

  X.2013

  XI.2013

  XII.2013

  IV.2014

  V.2014

  Doradztwo zawodowe

  ---------------

  100

  X.2013

  I.2014

  VI.2014

  Modernizacja i wyposażenie pracowni elektrycznej i informatycznej

  ---------------

  ----------------

  ------------------

  X - XII.2013

  Współpraca szkoły z pracodawcami

  Staże zawodowe

  75

  po egzaminach końcowych ze szkoleń ESD, IPC, Oracle

  VII - XI.2014