Szansa dla Nas

Lista osób dodatkowej rekrutacji do projektu "Szansa dla Nas"

Projekt: 

Dodatkowa rekrutacja do projektu "Szansa dla Nas"

Projekt: 

Doradztwo zawodowe

Projekt: 

Szkolenie "Oracle"

Projekt: 

Zasady rekrutacji na staż w projekcie „Szansa dla Nas”

Projekt: 

 

 

Na staże w ramach projektu „Szansa dla Nas” realizowanego w Technikum Nr 2 w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, mogą dostać się uczniowie, którzy:

Zajęcia

Projekt: 

Wyniki rekrutacji dla projektu "Szansa dla Nas"

Projekt: 

Wszyscy uczestnicy, zakwalifikowani do projektu na liście głównej, zostaną dodatkowo objęci wspraciem w postaci zajęć z zadań:

Strony