ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

"Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych". Rekrutacja

Lista uczniów zakwalifikowanych na staż w Niemczech (24.02 - 10.03.2018)

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCHNA STAŻ ZAGRANICZNY DO NIEMIEC24.02.2018r.-10.03.2018r. 

Zebranie z rodzicami i uczniami wyjeżdżających na drugi staż do Niemiec

Zebranie z rodzicami i uczniami wyjeżdżających na drugi staż do Niemiec odbędzie się 2 lutego 2017 roku o godz. 16: 00 sala 101.

Obecność obowiązkowa!

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych na staż zagraniczny do Niemiec. Wyjazd 2

Lista osób zakwalifikowanych na staż zagraniczny do Niemiec(25 marzec 2017- 8 kwiecień 2017)Klasa IITA (technik elektryk)

Lista osób zakwalifikowanych na staż pierwszy 15- 29 października 2016r

  1. Jakub Wiciński IIITB

  2. Alan Fabirkiewicz IIITB

  3. Damian Smulewicz IIITB

  4. Sebastian Czerniakowski IITE

  5. Patryk Kowalczyk IITE

  6. Bartłomiej Gacek IIITE

  7. Michał Dublas IIITE

Zasady rekrutacji

System oceniania w szkole to oceny 1- 6. Uczeń uzyska tyle punktów jaką ma ocenę z przedmiotu, a więc: ocena celująca - 6 pkt., bardzo dobra - 5 pkt., dobra - 4 pkt., dostateczna - 3 pkt., dopuszczająca - 2 pkt., niedostateczna - 1pkt.