ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych

O projekcie

W naszej szkole realizowany jest nowy projekt z programu ERASMUS PLUS pod tytułem

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych’”

w ramach programu ERASMUS PLUS. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu wyjedzie 72 uczniów na praktyki do Niemiec oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie .

Ze wszystkich uczniów chętnych do wyjazdu klas ujętych w projekcie wybranych zostanie

na staż pierwszy (październik 2016) i trzeci ( wrzesień 2017) :

  • 6 informatyków z Technikum ( 3 z klas drugich i 3 z trzecich) ,

  • 6 teleinformatyków z Technikum (3 z klasy drugiej i 3 z klasy trzeciej),

  • dwóch elektromechaników i dwóch mechaników pojazdów samochodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klas drugich i trzecich oraz

  • 8 mechaników pojazdów samochodowych z technikum( dwóch z klasy drugiej i sześciu z klasy trzeciej).

na staż drugi (kwiecień 2017r.)

  • 12 techników elektryków (6 z klasy drugiej i 6 z klasy trzeciej)

  • 12 techników elektroników (6 z klasy drugiej i 6 z klasy trzeciej).