ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

"Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" Aktualności

Wyjazd na staż do Niemiec, marzec 2018. Zwiedzanie i czas wolny.

Na przełomie lutego i marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły odbyli w ramach programu Erasmus+ praktykę zawodową w w firmie Vitalis z Niemiec. Podczas pobytu, nie tylko pracowali, ale też zwiedzali niemieckie miasta: Lipsk, Drezno, Berlin. Wzięli też udział w dwóch wizytach technicznych: w fabryce BMW w Lipsku oraz Volkswagena w Dreźnie.

 

Wyjazd III na staż

W dniach 24 luty 2018- 10 marca 2018 dwudziestu uczniów klas drugich i trzecich z technikum o profilach technik pojazdów samochodowych , informatyk i i teleinformatyk oraz czterech uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych wyjechało na praktyki zawodowe do Niemiec. Był to już trzeci wyjazd dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji” realizowanego z programu Unii Europejskiej „Erasmus Plus”.

Zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne

W dniach od 13.01.2018r. do 17.02.2018r. odbyły się zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne. Zajęcia z języka niemieckiego ogólnego i zawodowego poprowadzili nauczyciele Małgorzata Jeziorska i Mariusz Lesiuk. Natomiast zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla informatyków i teleinformatyków prowadziła Katarzyna Siemieniako. Zajęcia kulturowo-pedagogiczne prowadziła pedagog szkoły Anna Piekarska.

Zebranie informacyjne z rodzicami (wyjazd III)

Dnia 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 16 w sali 101 odbyło się zebranie informacyjne w sprawie wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec w terminie 24.02.2018 - 10.03.2018.

Zebranie z rodzicami w sprawie wyjazdu na staż do Niemiec

Uprzejmie informuję, iż zebranie odnośnie wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali 101. Na zebranie proszeni są o przybycie uczestnicy stażu i ich opiekunowie.

Obecność obowiązkowa.

Katarzyna Siemieniako.

Szkolenie typu jobshadowing dla nauczycieli.

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im Marii Skłodowskiej Curie w Płocku   w zawodach elektryk , elektronik i mechanik wzięli udział w szkoleniu typu Jobshadowing w ramach projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych „

Projekt realizowany jest  na terenie naszej szkoły   i finansowany z programu Unii Europejskiej  ERASMUS PLUS.

Szkolenie odbywało się od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2017 roku w Niemczech .

Wyjazd II do Niemiec

STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH

 

Strony