ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych

Promocja projektu podczas Dni Otwartych Szkoły

Dnia 27 kwietnia 2018 r. projekt był promowany podczas Dni Otwartych Szkoły. Zostało zorganizowane stoisko z ulotkami, plakatami i zdjęciami. Wyświetlane były filmy i prezentacje multimedialne z pobytu uczniów na stażu zagranicznym. Uczestnicy stażu opowiadali o projekcie uczniom gimnazjów i ich rodzicom. Zaprezentowano tez pojazd e- buggy, który kadra wykonała na praktykach z uczniami w naszej szkole po powrocie ze szkolenia job-shadowing.

Nasz projekt na Targach Edukacyjnych Płocka i na spotkaniach w gimnazjach w kwietniu 2018 r

Projekt był upowszechniany na wyjazdach promujących szkołę w celu rekrutacji w Małej Wsi, Słupnie, Dobrzykowie i w gimnazjach Płocka oraz na Targach Edukacyjnych miasta Płocka w marcu i kwietniu 2018 r. uczniowie i kierownik szkolenia praktycznego zachęcali w ten sposób gimnazjalistów do przyjścia do naszej szkoły.

​​​​​​

Wyjazd na staż do Niemiec, marzec 2018. Zwiedzanie i czas wolny.

Na przełomie lutego i marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły odbyli w ramach programu Erasmus+ praktykę zawodową w w firmie Vitalis z Niemiec. Podczas pobytu, nie tylko pracowali, ale też zwiedzali niemieckie miasta: Lipsk, Drezno, Berlin. Wzięli też udział w dwóch wizytach technicznych: w fabryce BMW w Lipsku oraz Volkswagena w Dreźnie.

 

Czas wolny (wyjazd III)

Wyjazd III na staż

W dniach 24 luty 2018- 10 marca 2018 dwudziestu uczniów klas drugich i trzecich z technikum o profilach technik pojazdów samochodowych , informatyk i i teleinformatyk oraz czterech uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych wyjechało na praktyki zawodowe do Niemiec. Był to już trzeci wyjazd dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji” realizowanego z programu Unii Europejskiej „Erasmus Plus”.

Zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne

W dniach od 13.01.2018r. do 17.02.2018r. odbyły się zajęcia językowo-kulturowo-pedagogiczne. Zajęcia z języka niemieckiego ogólnego i zawodowego poprowadzili nauczyciele Małgorzata Jeziorska i Mariusz Lesiuk. Natomiast zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla informatyków i teleinformatyków prowadziła Katarzyna Siemieniako. Zajęcia kulturowo-pedagogiczne prowadziła pedagog szkoły Anna Piekarska.

Strony