ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych

Zebranie z rodzicami w sprawie wyjazdu na staż do Niemiec

Uprzejmie informuję, iż zebranie odnośnie wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali 101. Na zebranie proszeni są o przybycie uczestnicy stażu i ich opiekunowie.

Obecność obowiązkowa.

Katarzyna Siemieniako.

Lista uczniów zakwalifikowanych na staż w Niemczech (24.02 - 10.03.2018)

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCHNA STAŻ ZAGRANICZNY DO NIEMIEC24.02.2018r.-10.03.2018r. 

Szkolenie typu jobshadowing dla nauczycieli.

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im Marii Skłodowskiej Curie w Płocku   w zawodach elektryk , elektronik i mechanik wzięli udział w szkoleniu typu Jobshadowing w ramach projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych „

Projekt realizowany jest  na terenie naszej szkoły   i finansowany z programu Unii Europejskiej  ERASMUS PLUS.

Szkolenie odbywało się od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2017 roku w Niemczech .

Wyjazd II do Niemiec

STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH

 

Strona internetowa o przebiegu stażu informatyków.

Podczas trwania stażu w Niemczech,  uczniowie  zdobywający praktykę w zakresie informatyki wykonywali stronę internetową dokumentującą pobyt grupy na stażu.
Przykładową stronę autorstwa Eryka Brzezińskiego (2 TF) można obejrzeć pod adresem: http://ue.zsznr2.pl/ebrzezinski/

Strony