Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu

Harmonogram zajęć, marzec 2018

 

Numer wniosku: RPMA.10.03.01-14-7139/16

Międzykierunkowe Centrum Przygotowania Zawodu”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ MARZEC 2018

Harmonogram warsztatów umiejętności miękkich

Harmonogram zajęć grudzień 2017

Numer wniosku: RPMA.10.03.01-14-7139/16 „Międzykierunkowe Centrum Przygotowania Zawodu”

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUDZIEŃ 2017

 

Harmonogram zajęć listopad 2017

Harmonogram zajęć z nowoczesnej elektroniki - IPC

Harmonogram zajęć październik 2017

Harmonogram zajęć z nowoczesnej elektroniki - IPC