Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Listy rekrutacyjne 2014/2015

 

Zajęcia doskonalące ze specjalizacji zawodowej

TECHNIK INFORMATYK

Rekrutacja 2014/2015

Od 8.09.2014r. do 25.09.2014r. trwa rekrutacja na rok 2014/15 do projektu unijnego Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy.

Wyniki rekrutacji uczestników projektu "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

Wszyscy uczestnicy, zakwalifikowani do projektu na liście głównej, zostaną dodatkowo objęci wspraciem w postaci zajęć z zadań:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.