Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

O projekcie

  1. Projekt realizowany jest w Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Piorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  2. Przedmiotem projektu jest realizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, dodatkowych praktyk zawodowych dla uczniów, zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i słabszych, kursów przygotowujących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, wyjazdów edukacyjnych i obozów naukowych oraz zajęć profilaktyczno edukacyjnych, jak również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt.
  3. Projekt realizowany jest w terminie 10.2013r. - 30.06.2015r. dla 263 uczestników (uczennic/uczniów i nauczycilek/nauczycieli).
  4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
  5. Wszystkie zajęcia, które są w projekcie będą realizowane na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im.M.Skłodowskiej Curie w Płocku.

Działania objęte wsparciem:

 

 

 

DZIAŁANIE

ROK SZKOLNY

TERMIN

REKRUTACJI

TERMIN

REALIZACJI

2013/14

2014/15

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

Szkolenia doskonalające dla nauczycieli

7

------

X-2013

 

X-2013- VII2014

Dodatkowe praktyki zawodowe

96

96

III-2014

 

V-2014-VII-2014

I-2015

 

II-2015-V -2015

3 – dniowe wyjazdy edukacyjne

128

128

X-2013

XI-2013

XII-2013

I-2014

II-2013

III-2014

IV-2014

V-2014

X-2014

XI-2014

XII-2014

I-2015

II-2015

III-2015

IV-2015

V-2015

Zajęcia profilaktyczno edukacyjne w zakresie:

& Doradztwo zawodowe

128

128

X-2013

XI-2013-V-2014

IX-2014

XII-2014-V-2015

& Spotkanie z pedagogiem

128

128

X-2013

XI-2013-V-2014

IX-2014

XII-2014-V-2015

& Spotkanie z psychologiem

128

128

X-2013

XI-2013-V-2014

IX-2014

XII-2014-V-2015

& Profilaktyka uzależnień

128

128

X-2013

XI-2013-V-2014

IX-2014

XII-2014-V-2015

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

& Wyrównawcze z matematyki

20

20

X-2013 i

III-2014

XI-2013-V-2014

IX-2014

X-2014-V-2015

& Wyrównawcze z j. obcego

20

20

X-2013 i

III-2014

XI-2013-V-2014

IX-2014

X-2014-V-2015

& Doskonalające z matematyki

20

20

X-2013

XI-2013-IV-2014

IX-2014

X-2014-V-2015

& Doskonalające z j.obcego zawodowego

20

20

X-2013

XI-2013-IV-2014

IX-2014

X-2014-V-2015

& Doskonalające zawodowo

48

48

X-2013

XI-2013-VI-2014

IX-2014

X-2014-V-2015

2-tygodniowe obozy naukowe:

& Z matematyki

20

20

XII-2013

XII-2014

I-2014

II-2015

& Z języka obcego

10

10

XII-2013

XII-2014

II-2014

II-2015

Kursy przygotowujące do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

18

-------

X-XI-2013

XI-2013-IV-2014

V-VI-2014

VI-2014-V-2015

M.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

18

------

X-XI-2013

XI-2013-IV-2014

V-VI-2014

VI-2014-V-2015

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

-------

18

X-XI-2013

XI-2013-IV-2014

V-VI-2014

VI-2014-V-2015

M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

 

-------

18

X-XI-2013

XI-2013-IV-2014

V-VI-2014

VI-2014-V-2015

M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

 

------

18

X-XI-2013

XI-2013-IV-2014

V-VI-2014

VI-2014-V-2015

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

------

------

------

X-2013-VII-2014