Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Listy rekrutacyjne 2014/2015

 

Zajęcia doskonalące ze specjalizacji zawodowej

TECHNIK INFORMATYK

Rekrutacja 2014/2015

Od 8.09.2014r. do 25.09.2014r. trwa rekrutacja na rok 2014/15 do projektu unijnego Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy.

Obóz językowy w Londynie

W ramach projektu, podczas ferii zimowych odbył się wujazd na obóz językowy do Londynu.

Zajęcia

Strony