ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PŁOCKU

"Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec w terminie 2 kwietnia - 16 kwietnia 2016 r.

1. Damian Malanowski2a ( elektromechanik)

2. Nataniel Danielik 2b ( mechanik pojazdów samochodowych)

3. Mateusz Michalski3a ( elektromechanik)

Lista osób zakwalifikowanych do II wyjazdu.

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec - 26.09.2015 – 10.10.2015

Zasady rekrutacji

Jako kryterium wyboru będą brane pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie. Ze wszystkich uczniów chętnych do wyjazdu klas ujętych w projekcie wybranych zostanie przed każdym wyjazdem 6 elektryków z Technikum (3 z klas drugich i 3 z trzecich), 6 elektroników z Technikum (3 z klasy drugiej i 3 z klasy trzeciej), 2 elektromechaników i 2 mechaników pojazdów samochodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klas drugich i trzecich oraz 8 mechaników pojazdów samochodowych z Technikum (4 z klasy drugiej i 4 z klasy trzeciej).