„Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”

Zakończenie rekrutacji do II wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec

Dnia 5 listopada 2013r. została ogłoszona i wywieszona na tablicy ogłoszeń wstępna lista uczestników II wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec.

Informacja o rekrutacji na II wyjazd na staż zagraniczny do Niemiec

W dniach od 30 września do 4 października 2013 r. odbędzie się rekrutacja związana z wyjazdem na staż zagraniczny do Niemiec.

Rekrutacja do wyjazdu I 26.01.13r – 09.02.13r.

W grudniu odbyła się wstępna rekrutacja do pierwszego wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec w ramach projektu systemowego  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europej