„Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbycia stażu oraz dokumentów Europass Mobilność

Dnia 13 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów odbycia stażu oraz dokumentów Europass Mobilność (Staż realizowany był w terminie 15.02.2014 r -01.03.2014 r.).

Drugi wyjazd na staż zagraniczny.

W dniach 15.02.2014 r. - 01.03.2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie uczestniczyli w stażu zagranicznym w Niemczech.

Kurs przygotowujący do II wyjazdu

Od 9 listopada 2013r. odbywa się kurs przygotowujący do II wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec. Zajęcia zakończą się 1 lutego 2014r. - zostaną podpisane umowy z uczestnikami projektu i ich opiekunami prawnymi.

Zakończenie rekrutacji do II wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec

Dnia 5 listopada 2013r. została ogłoszona i wywieszona na tablicy ogłoszeń wstępna lista uczestników II wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec.

Informacja o rekrutacji na II wyjazd na staż zagraniczny do Niemiec

W dniach od 30 września do 4 października 2013 r. odbędzie się rekrutacja związana z wyjazdem na staż zagraniczny do Niemiec.

O projekcie

W roku 2012 nasz projekt pt.

Strony